Illustration

XIX wiek przyniósł światu niewyobrażalny w tamtych czasach rozwój gospodarczy za sprawą przejścia od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego. W XX wieku przenieśliśmy się z fabryk do biur, przekształcając dotychczasową gospodarkę industrialną w społeczeństwo informacyjne. Teraz stajemy u progu kolejnej rewolucji, w której źródłem przewagi konkurencyjnej...